Acupunctuur

Home » Acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur is al eeuwenlang de belangrijkste vorm van geneeskunde in China, Japan en meerdere Oosterse landen.

Het heeft een ontwikkeling van maar liefst vierduizend jaar doorgemaakt en sinds het in de zeventiger jaren in het Westen is doorgedrongen heeft het zich verder ontwikkeld en verbeterd. Momenteel wordt acupunctuur bij eenderde van de wereldbevolking toegepast.

“Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Men werkt vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld. Zo zet acupunctuur het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen."

 

Neem voor verdere vragen contact op met onze acupuncturiste of kijk op haar website www.acupunctuurjokeverbeij.nl