Praktijkreglement

Home » Praktijkreglement

Praktijkreglement Risdaele

Wij ontvangen u met heel veel plezier in onze praktijk. Om het voor iedereen plezierig te houden, hanteren wij een aantal voorschriften:

Wachtkamer: Wanneer u komt voor een afspraak kunt u plaatsnemen in onze wachtkamer. De collega met wie u een afspraak heeft zal u daar komen ophalen.

Rookbeleid:
In onze praktijk is het niet toegestaan om te roken.

Verzekering:
Als u (aanvullend) verzekerd bent, worden de fysiotherapiebehandelingen vergoed. Hoeveel dat er zijn verschilt per verzekering. Wij verwachten van u dat u dat zelf controleert en het ons laat weten. Let op, eerder gevolgde behandelingen fysio- en/of oefentherapie in hetzelfde kalenderjaar tellen ook mee.

Afspraak afzeggen:
Het kan voorkomen dat u een reden heeft, een afspraak te moeten afzeggen. U dient dat minimaal 24 uur voor uw afspraak door te geven. Indien u dit verzuimt, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht, deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed. U kunt uw afspraak annuleren door het antwoordapparaat in te spreken, wij bellen u vervolgens zo spoedig mogelijk terug. Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of push- bericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp / MijnZorgApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.

Betalingsvoorwaarden:
De rekening voor uw fysio-, oefen- en manuele therapie behandelingen worden rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, krijgt u de rekening direct thuisgestuurd. U dient dan binnen 14 dagen te betalen

Parkeren:
Als iedereen probeert binnen de vakken te parkeren, dan kunnen we de meeste auto's kwijt. Verder kan er gratis geparkeerd worden in de straat.

Registratie:
Alle fysio-, oefen- en manueeltherapeuten zijn BIG-geregistreerd.

Privacy:
Uw fysio-, oefen- en manuele therapeut houdt, om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, een registratie bij van uw persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Europese privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Videobellen:
Onze praktijk biedt de mogelijkheid voor een behandeling op afstand, via een (video)belafspraak Wij bieden hiervoor een videobelservice aan, die AVG-proof is en uw persoonsgegevens en uw privacy alsmede die van de therapeut beschermt. Als u voor het eerst inlogt op de app gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de privacybepaling. De videobelverbinding is van begin tot eind versleuteld (end to end encrypt), zodat niemand mee kan kijken met uw eConsult met de therapeut. Zonder uw nadrukkelijke en expliciete toestemming maken wij geen opnamen van het (video)belgesprek. Hetzelfde verwachten wij van u, onze therapeuten willen graag weten als u een opname wil maken. Als uw therapeut geen bezwaar heeft tegen een opname is die alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. U mag het dus niet zo maar openbaar maken. Meer informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Landelijke database fysiotherapie(LDF): Wij als fysio-, manueel therapeuten doen aan dataverzameling voor landelijke database fysiotherapie (LDF) om ons handelen te verbeteren. LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In de LDF worden behandelgegevens(data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg. Uw fysiotherapeut kan via een LDF Dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren. Indien u hier NIET aan wil meewerken graag aangeven bij uw therapeut.

Klachten:
Natuurlijk doen u en uw therapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw therapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit.

Levert een gesprek met uw therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtencommissie van de desbetreffende beroepsgroep.

“Onze therapeuten zullen er samen met u  alles aan doen om de gezamenlijke behandeldoelen te behalen. Tot ziens op onze praktijk."